JAKOŚĆ
JAKOŚĆ

Gwarancją jakości wykonywanej pracy jest zdobyte wykształcenie na renomowanych uczelniach, ukończone kursy oraz długoletnie doświadczenie naszego zespołu.

NOWOCZESNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ

Korzystamy z rozwiązań w zakresie e-księgowości. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu możliwości optymalizacji podatkowej. Zainteresowanym Klientom jesteśmy w stanie udostępnić Pulpit Menadżera COMARCH, który umożliwia dostęp do danych księgowych.

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO

Posiadamy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej – RODO. Stosujemy oprogramowania dostosowane do wymogów obowiązujących w prawie podatkowym oraz ustawach o rachunkowości – OPTIMA, lub na oprogramowaniu stosowanym przez Państwa Firmę.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami w razie wątpliwości i problemów.
Postaramy się pomóc!

+48 698 659 685kontakt@biurolabel.pl

Poproś o kontakt.

Chciałbyś porozmawiać z naszymi specjalistami od księgowości? Zostaw dane kontaktowe odezwiemy się wkrótce.

Blog

epuap

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Czym jest ePUAP? Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP jest to polska platforma teleinformatyczna, która pełni funkcję komunikatora między obywatelami a jednostkami administracji publicznej(jednostkami samorządowymi i centralnymi – w tym ich urzędy gminne) oraz instytucjami publicznymi. Od 1 maja 2008r. organy władzy publicznej zobligowane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. ePUAP powstał po to by usprawnić komunikację między wyżej wymienionymi jednostkami za pomocą Internetu. Wszyscy obywatele mają możliwość załatwienia różnych spraw nie wychodząc nawet z domu. Każdy urząd udostępnia pule usług, które zainteresowany może załatwić przez Internet np. odbieranie i wysyłanie urzędowych korespondencji, przesyłanie pism, przesyłanie deklaracji do ZU, sprawdzanie na bieżąco statusu spraw i wniosków. Oferty w różnych urzędach mogą się od siebie trochę różnić. Chcąc sprawdzić dostępność spraw na stronie urzędu wystarczy kliknąć w zakładkę “ KATALOG SPRAW”. ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa) to projekt dzięki któremu powstała owa platforma. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne. […]

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny czyli JPK to zbiór danych finansowych, nowoczesna metoda umożliwia przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w zgodnej z wymogami formie elektronicznej Powstał z powodu próby udoskonalenia polskiego systemu podatkowego. Obowiązuje duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 roku – nowym obowiązkiem stało się cykliczne raportowanie danych z ewidencji VAT oraz dostarczanie na żądanie urzędników danych odpowiednich z normami JPK. Od 1 stycznia 2017 obowiązek regularnego raportowania danych ewidencji VAT został przypisany również małych i średnich przedsiębiorcom. Od 1 stycznia 2018 roku Mikroprzedsiębiorcy zostali włączeni do obowiązku składania ewidencji VAT. Od początku roku są regulowani nowymi zasadami kontroli skarbowej. Mali, średni i mikroprzedsiębiorcy wraz z nadejściem lipca 2018 roku dodatkowo zostali zobowiązani do dostarczania na żądanie urzędników danych w strukturach zgodnych z JPK tak jak duzi przedsiębiorcy w 2016 roku. JPK trzeba złożyć każdego miesiąca w formie elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. To […]