epuap

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Czym jest ePUAP? Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP jest to polska platforma teleinformatyczna, która pełni funkcję komunikatora między obywatelami a jednostkami administracji publicznej(jednostkami samorządowymi i centralnymi – w tym ich urzędy gminne) oraz instytucjami publicznymi. Od 1 maja 2008r. organy władzy publicznej zobligowane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. ePUAP powstał po to […]

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny czyli JPK to zbiór danych finansowych, nowoczesna metoda umożliwia przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w zgodnej z wymogami formie elektronicznej Powstał z powodu próby udoskonalenia polskiego systemu podatkowego. Obowiązuje duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 roku – nowym obowiązkiem stało się cykliczne raportowanie danych z ewidencji VAT oraz[…..]

ciy a pit

Jak jest różnica między podatkiem CIT a PIT

CIT  CIT (CORPORATE INCOME TAX) jest podatkiem bezpośrednim, który obejmuje osoby prawne czyli podstawą opodatkowania są dochody osób prawnych, na przykład spółek czy przedsiębiorstw. Podstawą prawną jest ustawa o podatkach dochodowych od osób prawnych z 1992 roku. Dochód stanowi główny przedmiot opodatkowania w podatku CIT. Występuje również możliwość gdy przychód staje się przedmiotem opodatkowania. W[…..]