CENNIK

Cennik jest przykładowy. Indywidualne kwoty zostaną ustalone z klientami. Poniższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Księgowość – Książka Przychodów i Rozchodów

Ilość dokumentów Cena (ryczałt za miesiąc)
0-50 100-250zł
51-200 250-500zł
201-400 500-900zł
pow. 400 do negocjacji

Księgi rachunkowe

Ilość dokumentów Cena (ryczałt za miesiąc)
0-50 500zł
51-100 700zł
101-200 1000zł
201-300 1250zł
301-400 1500zł
pow. 400 do negocjacji

Obsługa kadrowo-płacowa

Ilość pracownikow Cena za pracownika
1-10 20zł
11-20 15zł
powyżej 20 10zł