JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny czyli JPK to zbiór danych finansowych, nowoczesna metoda umożliwia przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w zgodnej z wymogami formie elektronicznej Powstał z powodu próby udoskonalenia polskiego systemu podatkowego. Obowiązuje duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 roku – nowym obowiązkiem stało się cykliczne raportowanie danych z ewidencji VAT oraz dostarczanie na żądanie urzędników danych odpowiednich z normami JPK. Od 1 stycznia 2017 obowiązek regularnego raportowania danych ewidencji VAT został przypisany również małych i średnich przedsiębiorcom. Od 1 stycznia 2018 roku Mikroprzedsiębiorcy zostali włączeni do obowiązku składania ewidencji VAT. Od początku roku są regulowani nowymi zasadami kontroli skarbowej.
Mali, średni i mikroprzedsiębiorcy wraz z nadejściem lipca 2018 roku dodatkowo zostali zobowiązani do dostarczania na żądanie urzędników danych w strukturach zgodnych z JPK tak jak duzi przedsiębiorcy w 2016 roku.

JPK trzeba złożyć każdego miesiąca w formie elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. To ogromny krok w przód dotyczący strefy podatków – przede wszystkim skraca się czas kontroli skarbowej. Zadaniem JPK jest zapewnienie podatnikom prostego sposobu na przekazywanie ogółu niezbędnych danych organom podatkowym w formie elektronicznej. Pomaga to w zmodernizowaniu i zmniejszeniu nakładu pracy i czasu przy wykonywaniu dokumentów księgowych. Co za tym idzie zmniejszają się również niepotrzebne koszty. W niektórych przypadkach Jednolity Plik Kontroli pozwoli nawet na odstąpienie od kontroli.

Do JPK zalicza się między innymi: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT ( JPK_VAT), ale również rozliczanie innych podatków, a także weryfikację ksiąg rachunkowych.

Dane potrzebne do wypełnienia JPK znajdują się w odpowiednim formacie i układzie na stronach systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
JPK_VAT należy przesyłać do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Przedsiębiorstwa rozliczające się kwartalnie również są zobowiązane do dostarczania JPK_VAT każdego miesiąca.
Aby posługiwać się JPK trzeba wyposażyć swoje systemy w specjalne programy umożliwiające korzystanie z Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nie dotyczy to całkowitej zmiany w prowadzonej dotychczas księgowości. W poszczególnych przypadkach mogą zajść zmiany w sposobie dokumentowania transakcji handlowych jak i zasad prowadzenia ksiąg.

 

WYJAŚNIENIE:

małe przedsiębiorstwo:
-zatrudnia mniej niż 50 pracowników,
-roczny obrót nie przekracza 10 mln EUR lub suma ich bilansu nie przekracza 2 mln EUR.

średnie przedsiębiorstwo:
– zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
-roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

mikroprzedsiębiorstwo:
-zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
-roczny obrót nie przekracza 2 mln EUR lub suma ich bilansu nie przekracza 2 mln EUR.

duży przedsiębiorca:
To takie, który przekracza normy dla średniego.

 

Co grozi za brak JPK?

W przypadku niedostarczenia JPK grozi nałożenie sankcji karno-skarbowych. Z tego powodu warto znaleźć odpowiednie Biuro Rachunkowe, które odpowiedzialnie i systematycznie wykonuje swoje zadania i obowiązki.
Kogo dotyczy JPK?
Jednolity Plik Kontrolny dotyczy wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych do VAT oraz prowadzących księgi podatkowe za pomocą programu takiego jak: Word czy Excel.

Co jeszcze niesie za sobą JPK?

W przypadku kontroli albo innych żądań organów podatkowych od lipca 2018 roku został nałożony obowiązek posiadania wyciągów bankowych, faktur, księgi podatkowej przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów. Dane dokumenty trzeba dostarczyć w przeciągu 3 dni od złożenia żądania – w racjonalnych przypadkach termin może być wydłużony. Brak JPK powoduje nałożenie sankcji.
Plik powinien być w odpowiednim formacie i układzie.
Skontaktuj się z Nami!
Nasza firma – Biuro Rachunkowe LABEL jest w stanie zaproponować Państwu fachową pomoc w wypełnieniu JPK. Posiadamy podpis elektroniczny oraz odpowiednie programy księgowe. Sprawdź naszą ofertę w zakładce – OFERTA.