split payment

Mechanizm Podzielonej Płatności – SPLIT PAYMENT

Mechanizm Podzielonej Płatności z ang. split payment, to nic innego jak dobrowolne używanie podzielonej płatności VAT. Nowość weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Metoda split payment ma pomóc w wykluczeniu oszustw podatkowych czyli np. wyłudzeń podatku VAT przez zastosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B. Co szkodzi wszystkim, ponieważ jest okradany budżet państwa – a VAT corocznie pozwala na wpłynięcie do budżetu dużych pieniędzy. Split payment polega na podziale płatności na netto i brutto, kwota netto należna sprzedawcy trafia normalnie na jego rachunek, natomiast kwota brutto zostaje wysłana na inny, wyodrębniony rachunek sprzedawcy, do którego ma ograniczony dostęp. Dzięki temu nie zostaniemy oszukani, a sprzedawca nie będzie miał możliwości wyłudzenia kwoty VAT metodą “ na znikającego handlowca “. Fiskus jest upoważniony do kontrolowania środków na rachunku z podatkami VAT. Mechanizm Podzielonej Płatności jest dobrowolny, ponieważ poza split payment nabywca może wybrać klasyczne rozwiązanie czyli wpłacić całą kwotę brutto na rachunek sprzedawcy.
Split payment dotyczy osób, które są podatnikami VAT czyli np. osoba prowadząca działalność gospodarczą. Jeśli natomiast kupimy towar jako zwykły konsument to zasady płatności się nie zmienią – cała kwota razem z brutto trafi do sprzedawcy.
Split payment można zaobserwować we Włoszech, w Czechach i Rumunii. W każdym kraju model mechanizmu podzielonej płatności różni się od siebie.
Mechanizmy takie jak odwrócona płatność czy centralny rejestr faktur nie są w stanie zwyciężyć nad modelem split payment, ponieważ mechanizm podzielonej płatności jest systemem zaradnym oraz na pewno długoletnim. Dodatkowo zwalcza oszustwa już w początkowym etapie.

DODATKOWE INFORMACJE:
używanie metody split payment nie wymaga podpisywania nowej umowy z bankiem oraz powinno być wolne od dodatkowych prowizji i opłat banku,
środki zebrane na rachunku VAT mogą być oprocentowane,
nie ma możliwości wydawania kart płatniczych do rachunku VAT,
w przypadku gdy zobowiązanie na rachunku VAT jest niższe od środków znajdujących się na rachunku VAT występuje możliwość ubiegania się o zwrot różnicy na osobisty rachunek bankowy.

JAK DZIAŁA SPLIT PAYMENT?
Podczas wykonywania transakcji na koncie bankowym możemy dostrzec dwie możliwości – do wyboru zapłata standardowa albo podzielona płatność. Podając numer rachunku sprzedawcy system automatycznie dzieli przelaną kwotę na netto i wysyła ją na rachunek usługodawcy, a brutto odpowiednio na rachunek VAT. Dzieje się tak w przypadku kiedy podany rachunek jest rachunkiem przedsiębiorcy.